Köpvillkor

Allmänt

Dessa köpvillkor gäller vid köp av varor på www.motivationsprodukter.se Villkoren är gällande för köp på hemsidan gjorda av eller på vägnar av ett företag eller organisation.

Beställning

En beställning görs enkelt och säkert på hemsidan och du bekräftar din beställning när du genomför sista steget i kassan. Härmed blir du även ansvarig för att betala för din beställning. Du mottar ett e-mail med din orderbekräftelse strax efter genomförd beställning. Orderbekräftelsen innehåller viktig information som ska sparas. Om du vill ändra något i din beställning efter att den har bekräftats ber vi dig att kontakta oss omedelbart via e-mail, så försöker vi genomföra ändringen. Notera att ändringar inte är möjliga efter att din beställning har behandlats, packats och/eller skickats.

Pris och betalning

Alla priser är angivna i SEK och inklusive moms. Avgifter för t.ex. frakt kan tillkomma på din beställning och redovisas då innan köpet slutförs. 

Du betalar enkelt och tryggt hos oss via faktura som skickas till uppgiven fakturaadress.

Leverans

Innan köpet slutförs redovisas den eventuellt gällande fraktkostnaden för din beställning.

Leveranstiden varierar beroende på den beställda produktens lagerstatus. Normal leveranstid är 2 veckor. Vi ska leverera beställningen utan onödiga förseningar, dock senast 30 dagar efter att beställningen gjordes, med undantag för produkter som har en längre leveranstid som framgått vid beställningstidpunkten. 

Om det uppstår en leveransförsening som har väsentlig betydelse för dig som kund har du rätt att häva avtalet utan kostnad. Om det uppstår en försening utanför Motivationsprodukters kontroll kan Motivationsprodukter inte anses vara ansvariga för förseningen och inte heller bli skyldiga till skadestånd eller kompensation, om inte detta särskilt avtalats mellan parterna eller följer av tvingande lagstiftning.

Motivationsprodukter ansvarar för din beställning fram till dess att du fysiskt har mottagit den. Om du mottar din beställning med tydliga skador på emballage och/eller produkter ber vi dig att så snabbt som möjligt, utan onödig försening, kontakta oss. Om leveransen inte överensstämmer med informationen som står på din orderbekräftelse ber vi dig kontakta oss så snabbt som möjligt. Vi kommer att undersöka ärendet och om det har skett ett fel skickar vi rätt produkt eller återbetalar beloppet, beroende på vad som har avtalas och är möjligt. Kunden betalar inte för eventuell returfrakt eller frakten för en ny vara i detta sammanhang.

Vid leveranstillfället ansvarar du för att leveransen kan placeras skyddad från t.ex. väder och vind. Leverans sker till tomtgräns/dörr.

Om din beställning skickas i retur till oss av fraktbolaget, till följd av att leveransen inte kunde genomföras på adressen, att du inte hämtat ut paketet hos ombudet eller om du önskar få din beställning levererad igen kan du kontakta Motivationsprodukter. Fraktpris för denna leverans tillkommer.

Returer

Vi erbjuder ingen ångerrätt för köp gjorda av eller på vägnar av företag eller organisationer. 

Reklamation

Du har rätt att reklamera en felaktig produkt i rimlig tid efter det datum du mottog din vara. Reklamationsrätten gäller ursprungsfel, transportskador och produkter som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Motivationsprodukter eller som på annat sätt uppvisar fel.

Vid godkänd reklamation reparerar vi varan till originalskick eller byter ut den mot en ny vara. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och bli återbetalad den summa du betalat för varan. Du ska alltid reklamera produkten så snabbt som möjligt och utan onödig försening efter att felet upptäcks. Reklamation inom 2 månader från det att felet upptäcks anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Önskar du reklamera en produkt ber vi dig kontakta oss innan du skickar din produkt i retur till oss. Av oss kommer du att få vidare instruktioner för hur processen för reklamation ska gå till. Du ska som kund naturligtvis inte betala för eventuell returfrakt eller frakten för en ny ersättande produkt när det gäller en reklamation som godkänts av oss. 

Förbehåll

Motivationsprodukter tar förbehåll för att kunna häva avtalet om kunden har handlat i ond tro eller för ej godkänd vidareförsäljning. Om det förekommer skillnader mellan uppgifter på www.motivationsprodukter.se och i andra publikationer har de uppgifter som anges här på hemsidan företräde.

Motivationsprodukter har rätt att inte uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal i händelse av omständigheter som ligger utanför Motivationsprodukter kontroll eller som vi inte kunnat förutse eller övervinna. Detta gäller bl.a. myndigheters åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetsmarknadskonflikt, krig eller krigsfara, blockad, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning. 

Personuppgifter och cookies

Vissa personuppgifter och handlingar på hemsidan kommer att lagras och hanteras av Motivationsprodukter i enlighet med rådande lagstiftning. Dessa uppgifter kräver Motivationsprodukter för att kunna fullgöra sin del av det avtal som ingås med kunden. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här samt hur hemsidan använder cookies här.